મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Wednesday, May 16, 2018 - Tuesday, June 12, 2018 Purushottam Adhik Maas પરુુષોત્તમ માસ (અધિક જેઠ )
 • Friday, June 01, 2018 Manorath - Kaach no hindolo અધિક જેઠ વદ ત્રીજ - કાચ નો હિંડોળો
 • Friday, June 01, 2018 - Thursday, June 07, 2018 Shrimad Bhagwat Katha by Shree Yogeshbhai Shastriji With the divine blessings of our Shree Thakorji, We will be fortunate to attend Shrimad Bhagwat Katha in the holy month of Purushottam / Adhik maas by Shree Yogeshbhai Shastriji. This will pratham katha in our new haveli in Adheek maas.
 • Saturday, June 02, 2018 Manorath - Phool Ni Shanji અધિક જેઠ વદ ચૌથ - ફૂલ ની સાંજી
 • Sunday, June 03, 2018 Manorath -Hari Ghata અધિક જેઠ વદ પાંચમ - હરિ ઘટા મા હિંડોળો 
 • Monday, June 04, 2018 Manorath - Bagicho અધિક જેઠ વદ પાંચમ - બગીચો
 • Tuesday, June 05, 2018 Manorath -Firozighata અધિક જેઠ વદ છઠ - ફિરોઝી ઘટા
 • Wednesday, June 06, 2018 Manorath -Bhurighata અધિક જેઠ વદ સાતમ - ભૂરી ઘટા
 • Thursday, June 07, 2018 Manorath -Phool No Bangalow અધિક જેઠ વદ આઠમ ફૂલ નો બંગલો
 • Friday, June 08, 2018 Manorath - Rajdarbar અધિક જેઠ વદ નોમ - રાજદરબાર
 • Saturday, June 09, 2018 Manorath - Chirharan અધિક જેઠ વદ દશમ - ચીર હરણ
 • Sunday, June 10, 2018 Manorath - Vraj Kamal અધિક જેઠ વદ અગિયારસ - વ્રજ કમલ
 • Monday, June 11, 2018 Manorath - Bangalow અધિક જેઠ વદ બારસ - બંગલો
 • Tuesday, June 12, 2018 Manorath - Deepdan અધિક જેઠ વદ તેરશ - દીપદાન 
 • Wednesday, June 13, 2018 Manorath - Shyam Ghata અધિક જેઠ વદ અમાસ - શ્યામ ઘટા
 • Monday, June 18, 2018 Shriji No Nav No Manorath શ્રીજી નો નાવ નો મનોરથ
 • Tuesday, June 19, 2018 Satsang by Rameshbhai Oza Satsang starts at 6:30 PM.
  The Musical program starts at 8:00 PM
 • Wednesday, June 20, 2018 Palna Darshan પ.પૂ .ગો. શ્રી શરણમ કુમાર નો જન્મદિન - પલના માં દર્શન
 • Friday, June 22, 2018 - Saturday, June 23, 2018 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Anandbawashree
 • Saturday, June 23, 2018 Shriji No Nav No Manorath Celebration શ્રીજી નો નાવ નો મનોરથની ઉજવણી - ગોકુલધામ